Hem

Lova (Neis Bonnie af Ängsö) är nu parad med Balder (Aastrupsgaards Valter) och vi hoppas på valpar i början av juli. Intresselistan är full och fler anmälningar tas inte emot.

Gammeldansk hönsehund

Historik

Rasens historia kan följas tillbaka till början av 1700-talet. Danska bönder och landsortsbor behövde hundar, vilka kunde hållas på mindre marker. Omkring år 1710 startade Morten Bak det avelsarbete som skulle leda fram till skapandet av gammeldansk hönsehund. Han korsade de hundar, vilka romerna hade med sig på sina resor genom Danmark, med de lokala gårdshundarna. Dessa hundar stammade troligtvis från en relativt tung spansk typ av hundrasen pointer.

Användningsområde

Gammeldansk hönsehund är en stående fågelhund (grupp 7). Men till skillnad från de flesta andra stående fågelhundar, så arbetar den med nosen tämligen lågt då den söker. Denna egenskap, i kombination med dess lugna och metodiska arbetssätt, samt utmärkta luktsinne, gör den också till en skicklig eftersökshund vid jakt på klövvilt. Rasen fungerar också som duglig och villig apportör, vid jakt på fält-, skogs- och sjöfågel, samt hare och kanin.

Hälsa

Den är en förhållandevis frisk ras med få ärftliga sjukdomar. Höftledsdysplasi (HD) förekommer och pra.

Egenskaper / Mentalitet

Rasen ger ett intryck av lugn, stabilitet, beslutsamhet och mod. Den är glad, lättfostrad och arbetsvillig. Den är mjuk, men därmed inte sagt att den är vek, bara följsam. Den är lätt att dressera och håller god kontakt med sin förare.

Storlek och utseende

Rasen är en medelstor, rektangulär och kraftigt byggd hund. Färgen är alltid vit, med större eller mindre bruna fläckar samt små prickar i varierande mängd. Den bruna färgen ska vara så mörk som möjligt. Rasen ska ha karakteristiska hakpåsar, mer utvecklade på hanhundarna. Ett av rasens mest charmerande särdrag är den stora skillnaden mellan hanhund och tik. Hanhunden är tyngre och mer kraftfull än tiken som är lättare, livligare och mer temperamentsfull. Mankhöjd för hanar är 54–60 cm och tikar 50–56 cm. Vikt för hanar är 30–35 kg och tikar 26–31 kg.

Källa: https://www.skk.se/sv/kopahund/hundraser-valpkullar/gammel-dansk-honsehund/information hämtad 2018-12-10 20.35

Bild: Bella 4 månader

24245EAE-3813-4327-8E9E-34E9C5509D79

search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close